Praktijk Haptotherapie Maastricht


Wat Is Haptotherapie

Haptotherapie Is Een Relatiegerichte Therapie.

We kijken naar de relatie met jezelf en de relatie met je omgeving. In de haptotherapie proberen we mensen weer in contact te laten komen met de voelende mens in hun lichaam. Je leert weer stil te staan bij je oorspronkelijke gevoelsbeweging, de balans tussen denken en voelen in evenwicht te brengen.

Een mens die het contact kwijt is met wie hij is, wat hij voelt en wat hij wil en wel allerlei gedachten heeft, kan daarin alle kanten opgestuurd worden en daarmee stuurloos zijn. Het denken is dan niet geworteld in het voelen en beleven. Die mens is als het ware zijn eigen innerlijke barometer, kompas kwijt.

Haptotherapie is een combinatie van gesprek en aan den lijve ervaren wat je dwars zit of waar je spanning vasthoudt. De mens raakt van nature aan. We willen allemaal aan den lijve voelen dat we er mogen zijn. Met aandacht aangeraakt worden opent je lijf weer. Geraakt worden door woorden of aanraking zet aan tot een bewegen van binnenuit, vanuit je gevoel.

Veel denken gericht op effectiviteit en minder op affectiviteit geeft een strak gespannen lijf, een neiging tot controle, een ingehouden buik en weinig ruimte voor emoties. We trekken ons terug, sluiten ons af, worden afstandelijk naar onze omgeving en dat is te zien en te voelen in ons lijf. Op andere momenten zijn we geneigd ons te richten naar de wensen en verwachtingen van anderen, naar wat “hoort" of "moet”. We houden onszelf in of gaan aan ons zelf voorbij, passen ons aan en verliezen het contact met ons gevoel en wie we zijn.

Indicaties Voor Haptotherapie

 • Het gevoel hebben niet lekker op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten.
 • Onvrede hebben met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt, wat je voelt of wat je bezielt.
 • Tijdelijk overbelast zijn: stress, overspannenheid, burn-out.
 • Acceptatieproblemen ervaren ten aanzien van verlies, scheiding, rouw, ziekte of beperking.
 • Lichamelijke klachten ervaren met een mogelijke psychische achtergrond zoals: spierverkramping van nek en/of rug en/of schouders, hyperventilatie, onrust, slaapproblemen.
 • Seksuele problemen, zoals: moeite hebben met aanrakingen, weinig gevoelscontact hebben met jezelf of je lijf of je partner.

Indicaties Voor Relatietherapie

Een relatie speelt zich af in het spanningsveld van samen en alleen: autonomie in verbinding. Problemen in de relatie hebben dan ook veelal te maken met:

 • Grenzen.
 • Intimiteit en nabijheid.
 • Het onvoldoende (kunnen) (h)erkennen en uitdrukken van gevoelens.
 • Het niet samen kunnen oplossen van een conflict.
 • Het verwerken van verlies, rouw of een trauma dat op de relatie drukt.
 • Macht, afhankelijkheid en vrijheid.
 • Een gevoel elkaar kwijt te zijn
Linda Van Weersch
GZ Haptotherapeut

Wat Is Haptotherapie

Haptonomie-Haptotherapie

Hapsis tast, gevoel
Nomos wetenschap.

Haptonomie is de wetenschap die zich bezig houd met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

meer...